Oprema za filtriranje i tretiranje vode

Pod pojmom opreme za bazene ili bazenske tehnike podrazumijeva se skup elemenata koji se ugrađuju prilikom izgradnje bazena i služe za ispravno filtriranje i kemijsko tretiranje bazenske vode. Za odabir opreme postoji mnogo kriterija, a kao najvažnije istaknuli bi njenu pouzdanost i kvalitetu, dok distributer i instalater opreme moraju imati stalno otvorenu mogućnost brze nabave i zamjene rezervnih dijelova.

Poznavaoci bazenske opreme odabiru proizvođače SCP i HAYWARD obzirom na činjenicu da je SCP svjetski poznat proizvođač i jedan od vodećih u distribuciji proizvoda za izgradnju i opremanje bazena više od 30 godina, te je sposoban odgovoriti na raznolike potrebe i zahtjeve građevinara, instalatera i prodavača. Od opreme za opremanje i prekrivanje bazena, rezervnih dijelova, alarmnih sistema, pa sve do proizvoda za čišćenje i održavanje.

Oprema se dijeli na osnovnu i dodatnu ovisno o tipu bazena i izvedbi filtracijskog sustava, namjeni i načinu izvedbe bazenske školjke.

Osnovna oprema je oprema koja je nužna za ispravno funkcioniranje filtracijskog sustava, a uključuje filtar, pumpu, cijevnu i strujnu instalaciju, skimere, mlaznice, podni usis i elektroupravljački ormarić. Kod bazena s osnovnom opremom kemijsko tretiranje vode obavlja se ručnim ubacivanjem potrebnih kemijskih sredstava direktno u bazen ili skimer bazena.

U dodatnu opremu spadaju: rasvjetna tijela, automatski dozatori kemikalija, automatski nivelator razine vode, oprema za hidromasažu, protustrujno plivanje i grijanje vode, automati ili roboti za čišćenje zidova i dna bazena, itd., tj. sve osim osnovne opreme.