Rasvjeta bazena

Poseban ugođaj noću pruža osvjetljanje bazena pomoću rasvjetnih tijela i elemenata. Sam položaj ili smještaj je izuzetno bitan, iz razloga što voda nakon što se osvijetli počinje i sama svjetliti, a u kombinaciji s LED rasvjetom u bojama, stvara poseban ugođaj.

Upravo iz razloga što površina vode obasjana svjetlošću počinje reflektirati svijetlost, preporučljivo je izvor svjetlosti smjestiti na istoj strani gdje je i stambeni objekt ili gdje ima najviše kretanja ljudi kako refleksija svjetlosti ne bi ometala normalan život pored bazena.

Kod bazena s betonskim stepenicama, iz sigurnosnih razloga poželjno je da su noću osvjetljene.

Iduće pitanje koje se postavlja je o jačini i vrsti rasvjetnog tijela za određene dimenzije bazena. Za dužine bazena do 7 m (24 m^2) jedan halogeni reflektor od 300 W je sasvim dovoljan, pri čemu treba voditi računa i o jačini svjetlosnog toka. Prednosti halogenih žarulja su u višoj svjetlosnoj iskoristivosti, duljem vijeku trajanja, optimalnoj kontroli svjetla, malim dimenzijama, konstantnom svjetlosnom toku kroz vijek trajanja i viša temperatura boje – sjajno, bijelo svjetlo.

Alternativa halogenim žaruljama su LED “žarulje” s puno malih LED dioda, koje imaju istu snagu svjetlosnog toka, ali i manju potrošnju električne energije zbog manje snage. Za usporedbu LED žarulja od 316 LED dioda ukupne jačine 31 W, ima istu snagu svjetlosnog toka kao i jedna halogena žarulja od 300 W. Naravno, cijena im je viša nego običnim halogenim žaruljama.

Ovisno o obliku ili formi bazena rasvjetna tjela mogu biti smještena na kraćoj ili dužoj strani pri čemu vrijedi pravilo simetrije, a za pravokutne bazene do 8 m, smještaju se na sredinu kraće strane. Kod smještaja na dužu stranu montaža za jedan reflektor vrši se na udaljenosti ekvivalentnoj ukupnoj dužini podijeljenoj sa 2, ili ukupnoj dužini podijeljenoj sa 4 za dva reflektora, itd.